Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

installeringsvejledning:netinstall [2018/03/28 14:34] (current)
plg created
Line 1: Line 1:
 +====== NetInstall ======
  
 +NetInstall kræver at der sendes en enkelt fil til din webserver. Scriptet, som filen indeholder, henter Piwigo-arkivfilen fra piwigo.org, pakker den ud og starter installeringen.
 +
 +<WRAP center info round 60%>NetInstall virker måske ikke på din webserver, da det afhænger af hvilke funktioner der tilbydes. Hvis du ikke kan få det til at virke, så skift i stedet til den [[Installeringsvejledning:manuel]].</WRAP>
 +
 +===== Trin 1 - Hent NetInstall-scriptet =====
 +
 +[[http://piwigo.org/download/dlcounter.php?code=netinstall|Hent]] NetInstall-scriptet.
 +
 +===== Trin 2 - Overfør NetInstall-scriptet =====
 +
 +Overfør NetInstall-scriptet til din webserver med en FTP-klient.
 +
 +<WRAP center info round 60%>Piwigo-holdet anbefaler FileZilla som FTP-klientprogram, da det som Piwigo er frit tilgængeligt, og fungerer under både Windows og Linux.</WRAP>
 +
 +Start FileZilla og angiv loginoplysningerne, som du har modtaget fra din webhostingleverandør:
 +
 +  * Host
 +  * Brugernavn
 +  * Adgangskode
 +
 +Klik på knappen Lyntilslutning. Du er nu forbundet med din webserver.
 +
 +Find filen piwigo-netinstall.php på din harddisk og overfør den til din webserver <wrap em>[fig A]</wrap>.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_2-2-a_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[A] Forbind og overfør</WRAP>
 +
 +===== Trin 3 - Opsætning =====
 +
 +Når NetInstall-scriptet er overført, så besøg dets webadresse med en webbrowser, for eksempel %%http://example.com/piwigo-netinstall.php%%
 +
 +Vælg et mappenavn på din hjemmeside, hvori fotogalleriet skal installeres <wrap em>[fig B]</wrap>. Som standard vil Piwigo blive installeret i mappen //piwigo//. Hvis du ikke angiver et mappenavn i placeringsfeltet, vil Piwigo installere sig selv på samme sted, som du sendte NetInstall-scriptet til.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_1-1-b_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[B] Vælg hvor dit galleri skal installeres</WRAP>
 +
 +Kør //"Hent og udpak Piwigo"//, og vælg //"Installer Piwigo nu"//, se <wrap em>[fig C]</wrap>.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_1-1-c_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[C] Piwigo blev hentet</WRAP>
 +
 +Nu skal der opsættes en MySQL-database samt en webmasterkonto, til administration af dit galleri <span class="ref">[fig D]</wrap>.
 +
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_2-3-a_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[D] Installeringsside</WRAP>
 +
 +Udfyld loginoplysningerne til MySQL-databasen, som din webhostingleverandør har oplyst:
 +
 +  * Host
 +  * Bruger ((Advarsel, dit webhostingleverandør har måske forskellige loginoplysninger til FTP hhv. MySQL.))
 +  * Adgangskode
 +  * Databasenavn
 +  * Præfiks ((For det meste tillader webhostingleverandører en enkelt database pr. kunde, men du kan oprette alle de tabeller, du har brug for i den samme database. For at undgå problemer med andre webapplikationer eller for at kunne have flere Piwigo-installeringer installeret på den samme hjemmeside, har tabelnavnene et præfiks. Som standard, er præfikset "<em>piwigo_</em>", men du kan ændre det (kun alfanumeriske tegn er tilladt).)) til Piwigos tabelnavne
 +
 +Oprettelse af en webmasterkonto kræver:
 +
 +  * Et selvvalgt kontonavn
 +  * En adgangskode, der skal indtastes to gange, til verifikation
 +  * Din e-mail-adresse, så besøgende kan kontakte dig
 +
 +Tryk på knappen //"Start installering"//.
 +
 +===== Trin 4 - Første login =====
 +
 +Du vil få besked <wrap em>[fig E]</wrap> om at installeringen enten er gået godt eller skidt.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_2-3-b_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[E] Installering er gennemført</WRAP>
 +
 +Når installeringen er afsluttet, kan du åbne dit galleri <wrap em>[fig F]</wrap>. Log på med din webmasterkonto for at få adgang til administrationssiden.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_2-3-c_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[F] Piwigo er installeret</WRAP>
 
Back to top
installeringsvejledning/netinstall.txt · Last modified: 2018/03/28 14:34 by plg
 
 
github twitter newsletter Donér Piwigo.org © 2002-2022 · Kontakt