Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

opgraderingsvejledning:manuel [2018/03/29 12:32] (current)
plg created
Line 1: Line 1:
 +====== Manuel opgradering ======
  
 +Denne procedure er kompatibel med alle versioner fra og med 1.4. Har du en ældre version, så bed om hjælp i forummet.
 +
 +**Først og fremmest**, sørg for at kontrollere Piwigos aktulle [[Installeringsvejledning:Forudsætninger]]. Vær især opmærksom på hvorvidt din PHP- og MySQL-version er tilstrækkelig ny. Er det IKKE tilfældet, skal du ikke gå videre, da opgraderingsprocessen vil mislykkes.
 +
 +===== Trin 1 - Pakkeforberedelse =====
 +
 +  * [[http://piwigo.org/download/dlcounter.php?code=latest|Hent den seneste udgave af Piwigo-arkivet]]
 +  * På din computer udpakkes mappen //"piwigo"//.
 +  * Fjern standardmappen //"piwigo/local"//.
 +
 +===== Trin 2 - Databaseforberedelse (anbefalet) =====
 +
 +Lav en sikkerhedskopi af dine nuværende tabeller (3-5 minutter).
 +
 +Hvis du anvender en version af PhpWebGallery 1.7-familien eller senere, kan du bruge plugin'en [[http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=240|DB Backup]].
 +Brugere af tidligere udgaver skal lave deres sikkerhedskopi af tabellerne på en anden måde, for eksempel med phpMyAdmin <wrap em>[fig A]</wrap>.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/upgrade-2-fig_1_en.jpg?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[A] Anbefalede PhpMyAdmin-indstillinger.</WRAP>
 +
 +**Under alle omstændigheder**, sørg for at kontrollere at sikkerhedskopien indeholder det forventede og er kørt helt igennem uden fejl (resultatet beskæres nogle gange på grund af serverbegrænsninger).
 +
 +[Vores råd: fravælg "Extended inserts" eller reducer "Maximal length of created queries".]
 +
 +===== Trin 3 - Filserverforberedelse =====
 +
 +Hvis du kører Piwigo 2.1 eller nyere, så spring dette trin over.
 +
 +Tag enten en sikkerhedskopi af de filer, du har ændret, eller tag en sikkerhedskopi af alle filer (5 minutter). 
 +
 +  * [[http://piwigo.org/ext/download.php?eid=391|Hent udvidelsesværktøjet Prepare 2.1 Upgrade]]
 +  * Udpak scriptet //prep21up.php// og overfør det til roden af din Piwigo-installation
 +  * Åbn prep21up.php fra din webbrowser http://example.com/photos/prep21up.php og du vil dernæst modtage et "upgrade21.zip"-arkiv
 +  * På din computer udpakkes mappen //"local"// fra //upgrade21.zip// til mappen //"piwigo"// (udpakket i trin 1).
 +
 +
 +===== Trin 4 - Galleriforberedelse =====
 +
 +Lås dit galleri (1 minut) <wrap em>[fig B]</wrap>.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/upgrade-2-fig_2_en.jpg?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[B] Lås galleri.</WRAP>
 +
 +I Piwigo 2.3 og senere version: Opsætning > Generelt > Lås galleri. i Piwigo 2.4+: Værktøjer > Vedligeholdelse.
 +
 +Nu skulle brugere uden administratorrettigheder i enhver udgave af galleriet, se en besked ala: "//Galleriet er låst på grund af vedligeholdelse. Prøv igen senere.//".
 +
 +===== Trin 5 - Oprydning =====
 +
 +Fjern alle filer fra din nuværende Piwigo-installation, med disse undtagelser, slet **IKKE** følgende mapper:
 +
 +  * //galleries//
 +  * //upload//
 +  * //plugins//
 +  * //template-extension//
 +  * //local//
 +
 +===== Trin 6 - FTP-upload =====
 +
 +  * Benytning din foretrukne FTP-klient til at uploade den nye udgave, dvs. indholdet af mappen //"piwigo"// (udpakket i trin 1 og opdateret i trin 3), til den mappe hvor den tidligere udgave af Piwigo er installeret
 +  * Kontroller at din FTP-klient ikke løb ind i nogen fejl.
 +
 +===== Trin 7 - Databaseopgradering =====
 +
 +Start opgraderingsprocessen (2 minutter).
 +
 +I din webbrowser åbnes scriptet //upgrade.php// hvorefter vejledningen følges, eksempelvis %%http://example.com/photos/upgrade.php%% <wrap em>[fig C]</wrap>
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/upgrade-2-fig_3_en.jpg?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[C] Siden med start af opgraderingsprocessen.</WRAP>
 +
 +For at undgå at en anden besøgende igangsætter en opgradering, skal man logge på.
 +
 +Din tidligere udgave identificeres og der vises et resume af de handlinger, der skal gennemføres; se <wrap em>[fig D]</wrap>.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/upgrade-2-fig_4_en.jpg?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[D] Side med opgraderingsinfo.</WRAP>
 +
 +Plugins, der er aktive før opgraderingen, vil blive skiftet til inaktiv status, da de kan holde op med at virke med den nye udgave og skal opgraderes særskilt.
 +
 +===== Trin 8 - Kontroller resultatet af din opgradering =====
 +
 +Det kan tage nogen tid at gennemføre de første kontroller, fordi du ikke kender til alle ændringer (15-120 minutter).
 +
 +Der vil være en liste over alle dine tidligere plugins; nogle af dem er blevet helt integreret i kerne (så som Plugins Manager), andre distribueres nu (så som LocalFiles Editor), men alle deaktiverede plugins er blevet det med god grund.
 +
 +Prøv først at finde en opgradering; plugins-fanebladet kan hjælpe dig.
 +
 +Hvad angår temaer og skabeloner bør du holde administrationssiden åben i din browser, i fald du får brug for at fjerne nogle af dine afprøvninger.
 +
 +Glem ikke at dine medlemmer eller besøgende kan have valgt specifikke temaer, som ikke kompatible med din nye udgave. I så fald bør du nulstille deres temavalg på siden til administration af brugere.
 +
 +===== Trin 9 - Lås dit galleri op =====
 +
 +Du er ved at føle dig hjemme i vores seneste udgave, så glem ikke at låse dit galleri op, så besøgende kan komme ind (1 minut).
 +
 +===== Trin 10 - Oprydning efter opgraderingen =====
 +
 +Intet (0 minutter)
 +
 +Ingen opgraderinger medfører at man skal fjerne noget.
 +
 +Selve upgrade.php må ikke fjernes.
 +
 +Husk at beskeden "Ingen opgradering påkrævet" og logonprocessen beskytter dit galleri.
 
Back to top
opgraderingsvejledning/manuel.txt · Last modified: 2018/03/29 12:32 by plg
 
 
github twitter newsletter Donér Piwigo.org © 2002-2022 · Kontakt