Udgivelsesbemærkning / Piwigo 2.6.0

Mobile theme improved, New user manager, New mail system

2.6.0
Hent Piwigo 2.6.0

Udgivet den 17 Januar 2014

md5sum

Version 2.6 indeholder nye funktioner for brugerne, særligt adminstratorerne. Det mobile tema har fået vigtige forbedringer. Brugerhåndteringen er lavet om fra bunden. Den nye plugin "Admin Tools" gør det muligt at redigere albummer og fotografier fra galleriet. Et nyt mailsystem præsenterer lyse grafiske temaer og en robust motor. Version 2.6 indeholder også nye tekniske funktioner, herunder enklere programmering for pluginudviklere.

Forbedringer af mobilt tema

Det mobile tema SmartPocket har fået mange nye funktioner: fuld menubjælke, søgeside, tagsside, ny præsentation af miniaturebilleder samt en komplet side til hvert fotografi, indeholdende kommentarer, detaljerede egenskaber og bedømmelser.

Brugerhåndtering har fået nyt design

Brugerhåndteringen har fået et nyt design. Fuldstændig udrustet med JavaScript/AJAX for hurtigere handlinger: tilføjelse af bruger, redigering af hver bruger individuelt eller flere ad gangen.

Admin Tools

Den nye plugin Admin Tools, administratorværktøjer, tilføjer en ny værktøjslinje på toppen af alle sider i galleriet, indeholdende en række nyttige funktioner: hurtige links til specifikke administrative afsnit, hurtig redigeringsformular til fotografier og albummer, knapperne "tilføj til kurv" og "opsæt som albums miniaturebillede", udviklingsværktøjer (identisk med plugin'en MultiView).

Formularen Quick Edit åbner på gallerisiden (ikke på administrationssiden) til hurtige ændringer af fotografier og albummer. Det gør det også muligt for brugere, der ikke er administratorer, at redigere deres egne fotografier (uploadet med Community-plugin'en).

Nye mailtemaer

Mails sendt af Piwigo kan enten anvende et lyst tema (som oven for) eller et mørkt tema. Mailtemaet er ikke længere afhængigt af galleritemaet.

Geoplacering af besøgende

Baseret på de besøgendes IP-adresser, kan man finde den geografiske placering på siden [Administration > Værktøjer > Historik > Søg] med et valgfrit Google-kort.

Gruppehåndtering har fået nyt design

Gruppehåndteringens nye layout, som er baseret på Photo Batch Manager.

Nye admin-ikoner

Der er nye ikoner til både administrationsmenuen og undermenuerne. Mange administrationsfaneblade har også fået ikoner. Ikoner vises ved hjælp af Fontello-systemet og samlingerne Font Awesome, Entypo, Iconic, Elusive og MFG Labs. Ikonerne er kompatible med højopløselige skærme så som Retina og moderne smartphones: uanset zoomniveauet vil ikonerne forblive skarpe og pæne.

Tagfilter

Der er en ny filtreringstekstboks på siden til administration af tags.

Nye fotografier og albummer

Afsnittet nye fotografier kan ikke længere være tomt. Piwigo finder enten fotografier i nylig periode (dvs. som standard de seneste syv dage) eller der vises de senest tilføjede fotografier.

Antal tags og kommentarer

Antallet af tags og kommentarer vises nu i menubjælken.

Håndtering af kommentarer

Den nye funktion til håndtering af kommentarer gør det muligt håndtere alle kommentarer, herunder godkendte kommentarer.

Nedarvning af rettigheder

Med $conf['inheritance_by_default'] = true; opsat lokalt (false som standard), vil et underalbum automatisk nedarve rettigheder fra sit forælderalbum. Hvis brugeren "Mads" får adgang til et privat album kaldet "fester", vil "Mads" også automatisk får adgang til det nye albumet "fester/fødselsdage".

Albumredigering er forbedret

Der er tilføjet et link til "rediger dette album" når man håndterer underalbummer.

Der er tilføjet et link til "tilføj fotografier" på albumredigeringssiden, som fører til webuploadformularen.

Opsætning af standardtemaer

Temaerne Elegant og SmartPocket har fået en administrationsside.

Ved Elegant kan man definere hvordan slidepanelerne skal fungere.

Ved SmartPocket kan man definere hvordan temaet skal opføre sig under visning og ved slideshows.

TIFF-understøttelse

Hvis man uploader en TIFF-fil, gemmer Piwigo den automatisk som den "originale" udgave samt opretter en repræsentativt PNG-billede. Man kan skifte til JPEG med $conf['tiff_representative_ext'] = 'jpg'; i den lokale opsætning.

56 sprog

I Piwigo 2.6.0 er amerikansk-engelsk tilføjet som sprog, hvilket har små forskelle i forhold til britisk-engelsk. 45 sprog er blevet opdateret. Piwigo 2.6 understøtter 56 sprog. Man kan deltage på vores oversættelsesplatform, både til nye sprog, forbedringer og nye tekststrenge til oversættelse.

Tekniske funktioner

Bemærk at der findes mere udførlig dokumenation om Tekniske ændringer i Piwigo 2.6 (kun på engelsk). Læs den for at gøre dine egne plugins kompatible med Piwigo 2.6.

Smarty 3 (mere info)

Smarty, vores skabelonsystem, er opdateret til version 3. Det anvendes på samme måde, men der er tilføjet nogle fikse funktioner, i særdeleshed er det ikke længere nødvendigt at anvende tag'ene {literal} eller {ldelim}, når man skriver JavaScript/CSS.
Vi har også tilføjet modifikatoren translate_dec, hvis formål er at erstatte $pwg->l10n_dec.

Oversættelsesfunktion (mere info)

Funktionen l10n er forbedret: man kan tilføje et ekstra parameter, som anvendes til et udføre en sprintf på en streng; den samme gælder skabelonmodifikatoren translate.

WebServices (API)

WebServices er udvidet betragteligt i denne version, og de primære ændringer er:

Nye metoder (mere info)
Nye valgmuligheder (mere info)

Hvert parameter kan defineres med en type, som kontrolleres af WS-controller'en (det er ikke længere nødvendigt at gøre det i metodedefinitionen). Tilgængelige typer er: WS_TYPE_BOOL, WS_TYPE_INT, WS_TYPE_FLOAT, WS_TYPE_POSITIVE, WS_TYPE_NOTNULL, WS_TYPE_ID.

I funktionen PwgServer::addMethod kan der overføres et sjette parameter, et array bestående af boolske valgmuligheder: hidden, admin_only, post_only.

Mailsystem (mere info)

Mailfunktionerne er også blevet omskrevet, med det formål at opnå større kompatibilitet med mailklienter og mere funktionalitet for pluginudviklere.
Vi anvender biblioteket PHPMailer til alle tekniske handlinger, og har implementeret skabeloner til pæne og brugerdefinerbar visning.
Desuden understøtter det nye system sikre SMTP-forbindelser (SSL/TLS).

GPS-metadata (mere info)

Piwigo 2.6 synkroniserer altid GPS-metadata (bredde- og længdegrad), hvis EXIF-synkronisering er aktiveret. Oplysningerne gemmes i billedtabellen, der ikke anvendes af kernesystemet, men er tilgængelig for alle plugins.

Reservesprog

Oversættelsessystemet er forbedret med reservesprog, hvilket gør det muligt at definere et sprog som barn af et andet (eksempelvis er canadisk-fransk et barn af fransk). Dermed kan der for nogle sprogs vedkommende oversættes bedre og hurtigere.

Javascript libraries updated (mere info)

jQuery er opdateret til 1.10.2, de største ændringer er opremset på jQuerys websted.

jQuery UI er opdateret 1.10.1, de største ændringer er omdøbning af UI-effektfilerne.

TokenInput er opdateret til 1.6.1, parameteret allowCreation blev omdøbt til allowFreeTagging, og placeringen af stylesheet'et er ændret.

jGrowl er opdateret til 1.2.12, placeringen af stylesheet'et er ændret.

Vi har tilføjet jQuery DataTables 1.9.4 og underscore 1.5.2, som begge befinder sig i mappen themes/default/js/plugins.

Forbedringer for pluginudviklere

Bedre understøttelse af nye offentlig tilgængelige afsnit (mere info)

Ny enklere og pænere måde at tilføje en ny side i den offentligt tilgængelige del af Piwigo: erklær $page['is_external']=true; og tildel sideindholdet til skabelonvariablen $CONTENT. Skabelonudviklere skal vise variablen på index.tpl.

Ny vedligeholdelsesklasse (mere info)

For at kunne håndtere navngivelseskonflikter, har vi indført PluginMaintain-grænsefladen. Den anvendes til at definere en plugins vedligeholdelsesfunktioner (i filen maintain.inc.php), i en unikt navngivet klasse.
Den samme grænseflade findes til temaer: ThemeMaintain.

Omdøbning af triggerfunktioner (mere info)

Vi besluttede at omdøbe de meningsløse funktioner trigger_event og trigger_action til henholdvis trigger_change og trigger_notify. Piwigo 2.6 håndterer begge varianter, men kun de nye vil være til stede i version 2.7. Der er ingen ændringer til håndteringen af triggers med funktioen add_event_handler.

Skabelonbar CSS- og JS-filer (mere info)

Man kan nu anvende Smarty-funktioner i .css- og .js-filer, opsæt blot template=true. når combine_script og combine_css benyttes.

Forbedrede skabelonmetoder til sorteringshandlingsknapper (mere info)

I 2.5 tilføjede vi to metoder til sorteringshandlingsknapper på indeks- og fotografisiden. Som planlagt har anvendelsen ændret sig lidt i forbindelse med 2.6: plugins må ikke erklære deres knapper med omgivende <span>, <div> eller <li>, da denne markup nu håndteres af skabelonen.